محتوای اکتا باکس

سافت باکس چیست و چه کاربردی دارد؟

نمی‌توان تصویری را ثبت کرد و به عبارتی جزء جدایی ناپذیر ثبت تصاویر است.