آموزش مقدماتی فتوشاپ

پکیج آموزشی فرمان Apply Image

45,000 تومان
3
00:10ساعت
101

پکیج آموزشی فرمان Levels & Exposure

40,000 تومان
00:30ساعت
77

پکیج آموزشی ماسک در فتوشاپ

45,000 تومان
00:20ساعت
101

پکیج آموزشی فرمان Blend if

60,000 تومان
00:30ساعت
110

پکیج آموزشی Blending Mode

150,000 تومان
02:00ساعت
145

پکیج آموزشی لایت روم مقدماتی

250,000 تومان
06:00ساعت
114

پکیج آموزشی فتوشاپ مقدماتی

500,000 تومان
5
16:00ساعت
609

پکیج آموزشی پلاگین Camera RAW

350,000 تومان
05:00ساعت
421