آموزش مقدماتی فتوشاپ

پکیج آموزشی ماسک در فتوشاپ

۹۵,۰۰۰ تومان
00:20ساعت
18

پکیج آموزشی فرمان Apply Image

۹۵,۰۰۰ تومان
00:10ساعت
12

پکیج آموزشی فرمان Levels & Exposure

۹۰,۰۰۰ تومان
00:30ساعت
10

پکیج آموزشی تنظیمات براش های فتوشاپ

۴۰۰,۰۰۰ تومان
03:30ساعت
29

پکیج آموزشی Blending Mode

۱۵۰,۰۰۰ تومان
02:00ساعت
18

پکیج آموزشی فرمان Blend if

۱۱۰,۰۰۰ تومان
00:30ساعت
12

پکیج آموزشی لایت روم مقدماتی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
06:00ساعت
61

پکیج آموزشی فتوشاپ مقدماتی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
16:00ساعت
110

پکیج آموزشی پلاگین Camera RAW

۴۰۰,۰۰۰ تومان
05:00ساعت
72