پکیج های آموزشی

روتوش حرفه ای پرتره

پکیج روتوش حرفه ای پوست

این پکیج شامل 2:45 ساعت آموزش تخصصی روتوش پرتره می باشد. در این دوره آموزشی که شامل 1 درس به صورت علمی و کاربردی بوده و تمام بخش هایی که نیاز می باشد برای روتوش پوست کاملا بررسی می شود.

ادامه مطلب

پکیج آموزشی فضاسازی عکس پرتره

این پکیج شامل 1:15 ساعت آموزش تخصصی فضاسازی برای عکس های پرتره می باشد. در این دوره نحوه زیبا تر کردن فضا و اضافه کردن انواع اشیا و عناصر در تصویر و نحوه ادغام آنها با عکس و تنظیم نور و رنگ توضیح داده می شود.

پکیج آموزشی روتوش حرفه ای پرتره

این پکیج شامل 6 ساعت آموزش تخصصی روتوش پرتره می باشد. در این دوره آموزشی که شامل 6 درس به صورت علمی و کاربردی بوده و تمام بخش هایی که نیاز می باشد برای روتوش پرتره کاملا بررسی می شود.

6 تکنیک کاربردی روتوش پرتره

این پکیج شامل 1:30 ساعت آموزش تخصصی تکنیک های کاربردی روتوش پرتره می باشد. در این دوره آموزشی تکنیک های کاملا پرکاربرد برای روتوش پرتره توضیح داده شده است. تکنیک هایی همچون اصلاح رنگ مو و …